2 soorten marketing bureaus

Een generalist vs. een specialist volgens Baarda

Binnen the HERD hanteren we een het rollenmodel van Baarda. Dit model onderscheidt 8 verschillende type rollen die allemaal hun eigen competenties en meerwaarde. Binnen management wordt dit model vaak toegepast als middel om competentieprofielen te maken en salarissen op te baseren. De generalist en (vak)specialist behoren tot één van de 8 rollen in dit model. Laten we beide rollen eens vergelijken en daarbij kijken hoe dit werkt in een samenwerking met een marketing agency.

Het model van Baarda uitgelicht:

Generalist vs specialist

De vakspecialist

Hierin zie je dat een vakspecialist zich vooral richt op een afgebakend gebied, ofwel een vak. Dit is iemand die op zoek gaat naar diepgang. Iemand die bestaande processen kan optimaliseren en marginale verbeteringen kan boeken binnen bepaalde paden. Een vakspecialist is echter niet iemand die zich comfortabel voelt om iets nieuws te ontwikkelen of een grote organisatorische verandering in gang te zetten. Een vakspecialist zal daarom ook minder goed omgaan met abstracte vraagstukken. Bij dit soort vraagstukken is er geen eenduidig antwoord mogelijk en zullen meerdere routes verkend moeten worden. Meestal valt dit buiten de comfort zone van een vakspecialist en zie je vaak dat zo een persoon terugvalt in oude gewoontes. Hetgeen waar hij of zij zich wel comfortabel bij voelt.

Deze benadering van een vakspecialist kun je min of meer ook koppelen aan een marketing agency. Of wat voor agency dan ook. Een specialistisch bureau is extreem goed in een afgebakende set aan skills. Zulke bureaus excelleren vooral op concrete vraagstukken en stagneren vaak bij abstracte vraagstukken.

De generalist

Een generalist is iemand die zich minder bezig houdt met details en marginale verbeteringen. Dit is iemand die zich meer afvraagt waarom er voor een bepaalde richting gekozen wordt? Iemand die de discussie durft aan te gaan over of deze richting überhaupt wel zinvol is op de lange termijn. De generalist richt zich dus veel meer op de ‘waarom’ vraag. ‘Wat willen we nou écht bereiken en hoe kunnen we dit op een zo duurzaam mogelijke manier doen?’ De generalist is dus vooral bezig met strategische veranderingen, maar is minder goed in staat deze veranderingen te implementeren of te optimaliseren.

Deze benadering van een generalist kun je net zo goed koppelen aan een agency. Wanneer je een afgebakend vraagstuk neerlegt bij een generalistisch bureau, zul je waarschijnlijk eerst veel vragen en pushback krijgen. Vragen zoals ‘waarom wil je dit’? ‘wat moet het gaan opleveren’? ‘voor wie is dit belangrijk’? ‘Is dit echt de beste manier op [x] te bereiken?’.

Hoe herken je een generalistisch bureau?

Kijk vooral naar het team en het werk wat een bureau doet. Wat voor soort teamleden zie je? Zijn dit strategen of juist specialisten? En hoe praten ze over het werk dat ze doen? In keiharde cijfers of is het wat abstracter? Een generalistisch bureau heeft vooral strategische rollen in het team en praat niet alleen over harde cijfers in hun cases. Dat geeft vaak al een eerste indruk.

Hoe herken je een specialistisch bureau?

Inkoppertje, maar dit is juist het tegenovergestelde van een generalistisch bureau. Een specialistisch bureau praat juist veel meer in concrete cijfers binnen hun cases. Daarbij zul je meer specialisten in het team moeten zien.

Wat heb je nodig? Een generalistisch bureau of een specialistisch bureau?

Het antwoord is simpelweg beide. In sommige gevallen kan dit hetzelfde bureau zijn, maar het is wel een moeilijke combinatie om te hebben in één partner. Een generalistisch bureau houdt je scherp, daagt je uit, maar houdt ook het specialistische bureau scherp. Een generalistisch bureau helpt je ook de vraag gerichter te formuleren richting de specialisten. Tegelijkertijd kan een specialistisch bureau veel beter excelleren doordat je alle abstractie weghaalt.

Meer weten? Bekijk dan de video die Alen maakte over dit onderwerp. Hierin deel hij zijn ervaring over de keuze tussen een generalistisch en een specialistisch bureau.