Lamb Weston Meijer

De uitdaging

Hoe kunnen we 60 technische vacatures invullen binnen een tijdsbestek van ±6 maanden, waarbij

  • We bouwen aan een sterk employer brand
  • We de lokale naamsbekendheid vergroten én versterken
  • We duurzaamheid naar voren kunnen brengen

Resultaten

  • Exponentiële groei in sollicitanten na een moeizame start
  • 150.000+ personen bereikt via TikTok en Instagram
  • meer dan 4.000 potentiële kandidaten

Onze aanpak

De traditionele manier van solliciteren werkt voor deze nieuwe doelgroep niet meer. Wij noemen het de “swipe” generatie. Deze doelgroep heeft een korte aandachtspan. Hoe zorg je dan toch dat de boodschap op de juiste manier overkomt? Vanuit een sterk employer brand op basis van de wensen en behoefte van de doelgroep.

Stap 1:

De employee journey in kaart brengen

Persona’s & employee journey
Er zijn vier persona’s gedefinieerd. Aan de hand van de vier pijlers: Doelen, Kenmerken & Eigenschappen, Pijnpunten en Overwinningen hebben wij de Employee Journey in kaart gebracht. Dit hebben wij gedaan aan de hand van het See, Think, Do, Care model

Kanalen vaststellen

Op basis van de doelgroep konden we heel gericht bepalen welke marketingkanalen het meest effectief waren. We hebben gekozen voor TikTok, YouTube, Instagram en Facebook.

Content strategie

Aan de hand van de persona’s hebben we een contentstrategie gemaakt. Door de “Pijnpunten & Overwinningen” naar voren te brengen in de content creëerde we herkenbaarheid en raakvlakken ?met of voor? de doelgroep.

KPI’s & Data

Om de kwaliteit van de campagne te waarborgen, hebben we samen met Lamb Weston / Meijer KPI’s opgesteld. Aan hand van een custom dashboard konden we deze data monitoren.


Stap 2:

Toffe content

De nieuwe generatie heeft een korte aandachtspan. Hoe zorg je er dan voor dat je in een kort tijdsbestek toch nog de juiste boodschap kan overbrengen? Ons zusterbedrijf LEF Media heeft ons hierbij geholpen. Zij hebben toffe vlogs gemaakt, waarin we lieten zien hoe het nou is om voor dé frietfabriek van Nederland te werken. 

Onze aanpak

  • Vlogs waarin Pijnpunten & Overwinningen naar voren zijn gebracht
  • Sterke social campagnes via verschillende kanalen
  • Retargeting
  • Frisse blik op de landingspagina


Stap 3:

Genuanceerde social campagnes

Dit hebben we bewerkstelligd door middel van crossmedia. We zijn op alle platformen zichtbaar geweest waar de doelgroep actief op is. De campagnes zijn ingericht aan de hand het See, Think, Do, Care model. In iedere fase lieten we doelgroep verschillende content zien met als uiteindelijk doel: solliciteren.


Stap 4:

Optimaliseren

In de eerste weken zagen wij niet de gehoopte resultaten. We genereerde veel traffic naar de landingspagina. De specifieke vacatures werden bezocht, maar we geen sollicitanten. De campagne is aan de hand van twee aspecten geoptimaliseerd. Enerzijds het sollicitatieproces en anderzijds de employee journey aangescherpt.

In de data zagen we dat de potentiële kandidaat het sollicitatieproces niet afronden. De sollicitant moest maar liefst 5 stappen doorlopen met gemiddeld 6 vragen per stap. Even terug naar de doelgroep. Een korte aandachtspan. Dit was voor ons het teken om het sollicitatieproces te vereenvoudigen.

We hebben het sollicitatieproces terug gedraaid naar 1 stap met 4 vragen. Daarnaast hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een whatsappje te sturen, direct een mailtje te sturen en te bellen. Hierdoor hebben we het voor de sollicitatieproces laagdrempeliger gemaakt voor de doelgroep.

We zijn er achter gekomen dat de employee journey te hard was. We wilde de doelgroep te snel naar de landingspagina krijgen. Door middel van vlog teasers en retargeting vlogs hebben we frisse content toegevoegd aan de campagne en een softere journey gecreëerd voor de doelgroep.


Resultaat

In de eerste week hebben we vier sollicitanten gegenereerd. Een stijging van 400% ten opzichte van de eerste fase. Het project is momenteel in volle gang en we zien een stijgende lijn in het aantal sollicitanten.

Sparren

over jouw situatie?
Neem contact op