star specialists

De uitdaging

Een nieuwe website, ontwikkeld door ons zusterbureau Elephant. Maar die moest wel beter vindbaar zijn dan de oude website. Er werd ook van URL veranderd. Een grote SEO uitdaging dus. En dat in 3 talen: Nederlands, Engels en Duits. Multi-language vindbaarheid vraagt om extra uitdagingen in de aanpak.

Naast SEO was ook data-migratie onderdeel van de opdracht. Hoe behouden we de juiste data? en hoe kunnen we dit nog beter leesbaar krijgen?

Resultaten

  • -35% organische impressies in 1e maand na livegang met domeinverhuizing
  • +55% organische impressies, in 2e maand na livegang
  • +288% organische impressies, in 3e maand na livegang
  • 25 keywords van positie 100+ naar top 10 binnen 4 maanden

Aanpak

Domeinverhuizing

Een domeinverhuizing heeft grote impact op je SEO resultaten. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan hebben we een plan van aanpak gemaakt met de volgende elementen:

  1. nulmeting
  2. 301-plan
  3. verhuizing in search console

Hierdoor wordt de impact beperkt en houden we nauwlettend de voortgang in de gaten.

Roy de Kok over STAR Specialists SEO aanpakSEO advies

Startend met een keywordonderzoek. Hieruit ontstaan altijd keuzes. Welk keyword past bij onze brand en welk past bij mijn SEO doelen? We sturen niet klakkeloos op zoekvolumes binnen ons vakgebied maar dagen ook uit om op niveau van corporate branding keuzes te maken. Samen met het team van STAR zijn de keuzes gemaakt.

Na de gemaakte keuzes hebben we de implementatie verzorgd en de externe copywrighter meegenomen in het gedachtegoed en briefing. Ook richting Elephant kwam er advies over het verwerken van SEO elementen binnen het design van de nieuwe website. Maar ook rondom technische SEO aspecten zoals structured data.

Kortom veel factoren die van invloed zijn en waar rekening mee moet worden gehouden. Onze account strateeg bewaakte dit proces en stakeholders.

 


Het GROOOW Dashboard van RAFT & Elephant meet alle KPI's live en is altijd beschikbaar voor onze opdrachtgeversImplementatie & rapportage

Samen met het team van STAR hebben we de implementatie verzorgd. Wat moet waar komen? waar rekening mee te houden? hoe omgaan met interne links? etc. etc. Alle relevante vragen zijn in het implementatieplan meegenomen en geïmplementeerd.

Uiteraard meten we de voortgang van de implementatie. Maar we kijken ook naar andere relevante KPI’s. Om de data te behouden is Google Analytics ingericht en meegenomen in het verhuistraject.

Zowel Universal Analytics als Google Analytics 4. Om extra inzicht te vergaren hebben we nieuwe conversiedoelen en funnels ingericht in beide systemen op basis van Google Tagmanager.

Alle beschikbare data van verschillende bronnen hebben we verwerkt in een KPI dashboard. Deze wordt maandelijks besproken met het team van STAR en worden vervolgacties besproken en gepland.

 

 

 

Sparren

over jouw situatie?
Neem contact op